Wednesday, April 2, 2014

பஞ்செட்டி அகத்தியர் - 2

நந்தி சீவ வாக்கு 

 
    காணவே பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை
    குருமுனியும் தலமதிலும் உற்ற பூசை
    வேண்டிய நலம் அளிக்கும் மாந்தருக்கே
    வந்தடையும் சேவைபல மென்மேல் நன்மை

    ... The auspicious pooja which happens on sadhya star in Panchesti
    fulfills the requests (sangalpam) to people present
    more and more seva/sevarthis will come and will produce higher goodness to all


5) நன்மையுடன் தடாகமது அமையும் வேளை
    நிதிபெருமை உதவி நலம் அம்மையப்பன்
    மேன்மைப்பட குருமுனியின் குருவும் ஆன
    மறைவடிவம் அசுவமுகன் வாகீஸ்வரியும்

    The time has come to renovate the sacred well/pond
    funds & other  helps will reach with blessing of ammaiyappan (Agathiar-Lobamudra/Shiva-Shakthi)
    The guru of  sacred Gurumuni is the
    invisible/veda roopa Hyagriva and Vaageeswari6) வாகீஸ்வரி நினைப்பாலே மழலையர்கள்
     வினை தடத்தின் குறைபோக்கும் மூலம் கூற
     பாக்கியங்கள் அளிப்பவரும் மழலைக்கு உரியன்
     பக்தியுடன் பேதமுறா சிந்தை ஒங்க

     With Vakkeswari's thoughts kids/Children benefit
     and cleanses the karma by gayatri japam (hyagrivar and agathiar)  which is caused by the 2nd house of          Jadaaga kattam.*
     provides immenses blessing and is passionate about kids uplifement
     with complete bhakti and no differentiation and focus comes higher blessings

     * (2nd house represents EDUCATION, SPEECH, FAMILY and WEALTH)


Hayagriva Gayathri  
   
Om Vaniswaraya Vidmahe Haya Greevaya Dheemahe
Thanno Hayagreeva Prachodayath.

   
   

Tuesday, March 18, 2014

Open up to Siddhas and Universe / Prabancham- Part2

Siddhars and their Blessings operate in Prabancham for better living....Here are few examples I believe is important to share.


Navapaasanam of Palani
This curative aspect of Bogar’s Navapaasanam has a scientific explanation," the Devasthanam claims in one of their publications. The navapashanam idol acts as a store house for millions of good bacteria (Bacteriophages or bacteria of similar variety) and when the abhishekam materials flow over the idol the bacteria get mixed with the materials and pass on to the devotees, who get relief from their ailments. Fruits retain a good amount of these small live and hence Pancha-amirtham was the best media to add them for a cure


 "நவபாசணம் நோய் நீக்கும் அம்சம் என்று  ஒரு விஞ்ஞான விளக்கம் உள்ளது" என்று  பழனி தேவஸ்தானம் தங்கள் வெளியீடுகளில் குறிப்பிடுகிறது . அபிஷேகம் பொருட்கள் மீது படும்  போது  நவபாசணம் சிலை நல்ல பாக்டீரியா ( Bacteriophages அல்லது ஒத்த பல்வேறு பாக்டீரியாகள்) மில்லியன் கணக்கானவைகளை  உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த வகையான் பாக்டீரியா மற்ற நோய் பரப்பும் பாக்டீரியாவை ஒழித்து விடுகிறது. 


Ganges/ Gangai
The Ganges River's long-held reputation as a purifying river appears to have a basis in science. The river carries bacteriophages that vanquish bacteria, virus and more. The river has an unusual ability to retain dissolved oxygen (Prana), but the reason for this ability is unknown. Ganges instead of getting reduced in O2, creates an unknown substance "disinfectant," that acts on organic materials and bacteria and kills them. The Ganges' self-purifying quality leads to oxygen levels 25 times higher than any other river in the world. (Bacteriophage can be used for checking bacterial contamination food materials, controlling water-borne infections and food-borne pathogens and remarkably for a variety of severe infections. These are magical viruses that kill bacteria by lysing them and are particularly very useful for treating antibiotic-resistant infections in animals and humans). 

கங்கை தனக்குள் அதிக பிராண ஆற்றலை கொண்ட நதியாக விளங்குகிறது. மற்ற நதிகளை காட்டிலும் 25 மடங்கு இந்த ஆற்றல் அதிமாக உள்ளது. தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்ளும் ஆற்றலும், தனக்குள் மூழ்கும் உயிர் இனங்களை சுத்தி செய்து குணபடுத்தும் கிருமிநாசினி யாகவும் விளங்குகிறது. கங்கையும்  Bacteriophage என்று உயர் தர பாக்டீரியாவின் உதவியால் மற்ற நோய் பரப்பும் கிருமிகளை ஒழித்து விடுகிறது

The Prabancham/Universe
Similar formations happen from various idols, mountains, forest, rivers and oceans. These are revered role of prabancham orchestrated by the great Siddhas and Saints.

“OPEN UP TO NATURE AND PRABANCHAM….The secrets unveils when you surrender and listen to them in silence"

Friday, March 7, 2014

திருவொற்றியூர் சிறப்பு

திருவொற்றியூர்  

" ரோமரிஷி உறைவிடம்"

காட்சியுள்ள சீவபலன் மாந்தர்க்கு உரைத்து
கர்மம்மதை போகிடவும் சித்தம் கொண்டோம்
மாட்சிமையாய் அமைந்த தளம் வடிவுடையதாய்
மதிப்பான ஞானமாம் கோட்டம் என்றும்

என்றுமே சீவகலை அளிக்க வல்ல
இருடியரும் அத்தலத்தில் அரூப லிங்கம்
உன்னத சித்தனுமே உறைவிடம் தான்
உரைந்ததொரு ரோமரிஷி காலம் தன்னில்

...........

"திருவொற்றியூர் பெயர் விபரம் "

விளங்க வைக்கும் சித்தர்களின் நேசதளம்
வடிவான அன்னை கலக்கம் தீர்த்து
விழி யென்ற நிலை உணர்த்தும் ஞான எல்லை
ஒற்றியது ஒன்றி என எங்கள் சித்தம்


திருவொற்றியூர் சுற்றியுள்ள சீவ சித்தர் உறைவிடங்கள் 


  1. ரோமரிஷி 
  2. பட்டினத்தார் 
  3. மயிலண்டவர் - அகத்தியர் சீடன் 
  4. பைரவ சித்தர் - பாடகச்சேரி இராமலிங்க சுவாமிகள் 
  5. அப்புடு சுவாமிகள் 
  6. சங்கரர் வம்சம் - கோவில் மாட வீதி 
  7. வீர ராகவர் 
  8. வாலை மஸ்தான் 
  9. பரஞ்சோதி மகான் (வண்ணாரப் பேட்டை)
  10. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப் ( தொண்டையார் பேட்டை)

Tuesday, January 21, 2014

சித்தர்கள் ஆசி பெருக துதி

பதிவு :பிருகு சன்மார்க்க குடில் ,  மருதேரி 
குருவே  துணை 


1)பிரபஞ்சம் தன்  தூய கருணையை பொழியட்டும்
   தீமைகளும், தீய எண்ணங்களும்  அகலட்டும்

2)அன்பே உலகத்தார்  உள்ளங்களில் நிறையட்டும்
   மன விகாரங்கள் அடியோடு  அழியட்டும்

3)அருள் சோதி அகண்டதில் மலரட்டும்
   உலகோர்  மனதைசூழ்  இருள் விலகட்டும்

4)மெய்ஞானம் உலகம் எங்கும் பரவட்டும்
   அறியாமை விலகி மெய்பொருள் விளங்கட்டும்

5)உயிர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையுடன் வாழட்டும்
   பேரின்பமே  எங்கும் நிறைந்து வளரட்டும்

6)சித்தர்களின்  பரிபூரண ஆசி எங்கும்  சிறக்கட்டும்
   நோயும் பிணிகளும் இன்றோடு விலகட்டும்

7)ஞானிகள் ஆற்றல் புவியில் வளரட்டும்
   பசி இல்லாமல் உயிர்கள் அண்ணம் புசிக்கட்டும்

8)உயர்-செல்வங்களும் ஆசிகளும்  பெருகட்டும்
   ருணங்களும் இன்னல்களும் தூர ஓடட்டும்

9)சரணாகதி கொண்டு  உள்ளங்கள் வணங்கட்டும்
   பிறப்பினால் வந்த ஊழ் வினை அழியட்டும்


________________________________________________

Saturday, January 18, 2014

The GoldsmithBest times in life literally means that "we have less time to deal with our mind and self". Human being lives in a plane and claims things are all pragmatic during his/her best times. It is apparently the "time" only when things go comfortable to him/her (e.g., good job, family, kids and etc). The mind is never open to veracity in good times of our life. In these times most of our effort is only spent in trying to be a secure spouse, a protective parent (sometimes overprotective), a great/daughter, trust worthy friend etc. 

Oh then are we talking about denying responsibilities here? Nope. Again this is nothing to do with your plans, daily activities etc.It is about challenging a belief  "that we are trying to control the end result for all acts". We all for a fact know that "controlling end results is not possible."  By constantly ignoring this fact, we get over indulged and possessed with routines. We procrastinate the work of sitting with ourselves and our mind, quoting/blaming the above activities which we are in charge for. Adding to this we can even blame Satellite Television, Gadgets, Mobile and other distracting mediums for not spending quality time on anything good. Lastly we just keep ticking days off our precious life in name of growth, career, family and friends. 

The human mind opens only when it gets challenged. And for most of us this doesn’t happen until something bad/worst encounter. The supreme puts his spoke into one of our comfortable areas like health, finance, enemies or profession to ensure we are jolted of our so called pragmatic plane (built on logical or rational ideas). All he needs is one tiny... tiny virus/incident to shake the health, finance and profession of an individual. The pain will run deep enough into DNA to break all barriers of mind and do an absolute submission.

Like the gold that has to be melted to attain a desired shape, so is our mind too. At times of distress we are subjugated by gurus/supreme. They use this situation to forge a powerful mind that is strong, willful and clean. So one needs to understand that distress is a time when the supreme is coming into contact with you. The hard times are not meant to be bad periods, instead a transforming and cleansing experience. It is harder said than done. Trust me that is a period for surrender and experience silence. Be open to that great goldsmith who can clean the gold and forge the new ornament (Great mind). The process may be painful but the result isn't.

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில்.


If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow-Thiruvalluvar . 


Friday, January 10, 2014

"பூத கணங்கள் "......பூதம்
"பூத கணங்கள் "......பூதம் என்றாலே குறித்த காலத்தில் வேலையை செய்யும் மிக பெரிய உருவம் என்று நாம் அறிந்ததே 

பூதங்களில் முக்கியமான ஐந்து -- பஞ்ச பூதம்  ( ஆகாயம் , நெருப்பு , வாயு, நீர் மற்றும் மண்/பூமி  ). அதன் ஆளுமை இல்லாத உயிர் இனங்கள் கிடையாது. நம் உள்ள இருந்தும் புறம் இருந்தும் நடத்தி செல்லும் முக்கியமானவை  இவையே. 

நம் தலை வெட்டவெளி என்ற ஆகாயம். நம் உடலே பூமி. பித்த, வாத, கபம் என்பதே நெருப்பு , காற்று மற்றும் நீர். பூமியின் ஈர்ப்பு சக்தி போல நாம் நச்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்களின் சக்திகளுக்கு ஆட்பட்டு வாழ்கிறோம்.

எப்படி புவி ஈர்ப்பு ஆழியை பூமியிலருந்து வடியாமல் தாங்குகின்றதோ.............
எப்படி பூமி சுழல் பாதை தன்னை  தான்  சுழல்வதால் நம்மை ஓடவிடாமல் ஓரிடத்தில் நிற்க வைக்குதோ..............
எப்படி  சூரியன் மற்ற கிரகங்களை நிலைபடுத்தி தன்னை சீராக  சுற்ற வைக்கிறதோ ......

..ஒவ்வொரு அணுவும் ஆற்றலும் ஒரு காரணத்திற்காக இயங்குகிறது. இதனையே ஒரு சேர பிரபஞ்சம் என்று அழைகின்றோம்

பௌதிக, வேதியல் இருந்து செயற்கை கோள் வரை எல்லாம் இந்த பிரபஞ்ச நியதிக்கு உட்பட்டே நடக்கின்றது. இதனையே விஞ்ஞானம் என்கிறோம். இந்த நியதிகளுக்கு அடியில் தான் மறை ரகசியங்கள் உள்ளன. தன ரகசிய திரைகளை திறந்து வி...இருந்து மெய் ஞானத்திற்கு எடுத்து செல்லும் ஆற்றல் உடையது. இதனை அறிந்து செயல்பட்டு.. உணர்ந்தோரே அறிவர்கள் என்ற சித்தர்கள் ஆனர். ஒன்றும் இல்லாத  மெய்பொருள் இரண்டாக பிரிந்து ஒன்றினை உணர்த்தியது. அதே பின் பலவாக பிரிந்து நின்றது.அதன் ரகசியத்தை அறிந்தோரே பல சித்து செய்து உண்மை அறிந்து, பந்தத்தை திறந்து நின்றனர்.

பந்த விடுதலை மனதின் நிலையில் அடைந்து --- புத்தர் ஆனார் . பின் பூத, நட்சத்திர மற்றும் கிரக ஆளுமையில் இருந்து விடுவித்து சித்தர் ஆனார். அங்ஙனமே உடல் காய சித்தி பெற்று இறவாத நிலை அடைந்தனர் ஞானியர்.


“Bhootha Ganangal” …. The name Bhoodham means it is driven to constantly work and deliver the job(s) with a set of Rules/Time frame.

For instance the five Bhootha's (panchabhoodhams-Space, Fire, Air, Water and Earth-land) play a major role inside and outside us. No life will exist without them, as they are the basis for living beings to exist. In fact the entire life cycle has to happen under their diktat. Our life energy constitutes these 5 boothas internally and externally our physical bodies are subjected to the laws governed by them.

Our Head being SPACE and body being EARTH the internal system is driven by Pitha (Fire), Vaadham (Air) and kabam (water). The Air itself separates as Dasa Vaayu where Prana being the prime mover.

Like gravity we are subjected to various forces of stars and planets. Astronomy or Astrology they all try to decipher this.

Like the gravity which hold the ocean from not being spilled out………………..,
Like the orbit path that ensure we don’t move like Random Particles…………….
Like the Sun that holds the planets intact in a solar system……………………….
Every single atom and energy seems to works with a purpose. With all put together they work as a scheme which we call the Prabancham or Universe

From Physics, Chemistry to Rocket Science all of them work under this law. We believe this as facts until/unless it is proved otherwise.

Underneath these laws lies the secret of traveling through them and reaching the sources from where all of this got started. The start of Transmutation… the secret of separation and …retrace to unification. The hidden secret (marai porul)…
From nothingness to oneness and multiple-ness lies the undisclosed charm of true science controlled by the universe. One who unravel this gets to Trans mutate metals (Rasavaadham/Alchemy). The person reaches the apex and merges with Universe and understands its secrets after being free from bondage.

The liberation starts from mind level but doesn’t stop there. It starts with mind as Buddha during this process to complete as siddha. Siddha’s mind and body is liberated from bondage created by this system controlled by boothas, Planets, Stars and all that constitutes the universe. This freedom is called immortality.Monday, December 23, 2013

ஞான சித்தர் குணங்குடியார் (Kunangudi Masthan Sahib)


திரு குணங்குடி  மஸ்தான் சாகிப்/ Kunangudi Masthan Sahib

திரு குணங்குடி  மஸ்தான் சாகிப் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் சூபி ஞானியாவார். அவர் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள தொண்டி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். சென்னையில் அவர் தொண்டையார்பெட் என்னும் இடத்தில சீவ நிலை அடைந்தார்.  அது வரை லெப்பை காடு என்று அழைக்கப்பட்ட இடம் இவரால் "தொண்டையார் " பேட்டை என்று மாறியது. இவ்விடம் வடசென்னை ராயபுரத்தில் அமைந்துள்ளது. காரை கொண்டு அவர் தர்காவின் அருகில் செல்லுவது கடினம். இவரது தமிழ் புலமை சித்தர்கள் சாயலை சார்ந்தது. அகத்தியர் சதகம் , பாராபர கண்ணி உட்பட பல பாடல்கள் கொண்ட ஒரு ஞான பெட்டகத்தை நமக்கு தந்துள்ளார்.
குணங்குடி மகான் தர்காஹ் நுழை வாயில் 


ஜீவ ஒடுக்கம் 


குருவின் கோலத்தோடு அமர்ந்து தவம் ஏற்றிய இடம் 

தவம் ஏற்றிய இடம் 


குகை போன்ற குறுகிய விளக்கு ஏற்றும் இடம் 


This area got its name from a famous seventeenth century Muslim Saint "Kunangudi Masthan Sahib". His birthplace is located near Thondi in Ramanathapuram District. He meditated in a place known as "Lebbai Kaadu" in Chennai. The locals called him "Thondiar", meaning "Man hailing from Thondi". Later, Lebbai Kaadu came to be known as Tondiarpet. Hazarath Kunangudi Masthan Sahib Dargah located in Royapuram near Tondiarpet is visited by people of all faith. His writings are hailed by all people and is available in text book labeled as "Gnana Siddar Kunangudiar". It is presently available at His Dargah in Royapuram, Chennai. (Courtesy : Wikipedia )

மௌன சிஷ்யர் ஒடுக்கம் 

புலவர் நாயகம் ஒடுக்கம் 


மஸ்தான் குருவுக்கு தொண்டு புரிந்த தம்பதியர் Useful links:

http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/to-sing-like-mastan-sahib/article5086673.ece

http://www.scribd.com/doc/65615944/Kunangudi-Masthan-Sahib-Oliyullah-Padalgal;  : Courtesy : Miskinsa